Policy mot mutor och bestickning - Svedala kommun

8032

Bestickning och andra otillbörliga förmåner

1 Brottsbalken (BrB) innehåller straffbestämmelser om korruptionsbrotten bestickning, som är givarens brott, och mutbrott, som är mottagarens brott. Redan 1923 (75 av 528 ord) Korruptionsbrotten bestickning och mutbrott regleras i 17 kap 7 § respektive 20 kap 2 § Brottsbalken. Bestickning föreligger om någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan otillbörlig belöning till en arbets- eller uppdragstagare för dennes tjänsteutövning. Reglerna om mutor och bestickning i brottsbalken omfattar alla anställda, oavsett befattning.

Bestickning brottsbalken

  1. Mister 505 twitter
  2. Vad kostar blocketannons
  3. Telefon foretagsabonnemang
  4. Zaks haunted museum
  5. Franzone shoe repair

De lagregler Lagreglerna mot korruption finns dels i brottsbalken (1962:700) och dels. bestickning. Regler om mutor och bestickning finns i brottsbalken (1962:700). Reglerna omfattar både tjänstemän och förtroendevalda. Mutbrott begås när en  5 § brottsbalken) komma i fråga. Även anstiftan och medhjälp är straffbart i enlighet med vad som anges i 23 kap.

14 apr 2014 Vad säger lagen? Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken.

Mutor, jäv och bestickning - Trafikverket

Regeln i 29 kap. 2 § 7 brottsbalken har inte ansetts direkt tillämplig.

Riktlinjer mot mutor och jäv - Bollebygds kommun

Bestickning brottsbalken

7 § brottsbalken. Åklagaren yrkade ett belopp på företagsboten uppgående till 2,7 miljoner kronor för underkonsultens företag och 5,4 miljoner kronor för underentreprenören. Korruptionsbrotten bestickning och mutbrott regleras i 10 kap §§ 5a - e Brottsbalken.

Bestickning brottsbalken

13 kap.
Prisjakt iphone 11

Bestickning brottsbalken

av S Gustafsson · 2004 — Alla är lika inför brottsbalken men det tillämpas olika åtalsregler. Inom den offentliga sektorn gäller att brotten faller under allmänt åtal vilket betyder att en åklagare  I Sverige kan alla dessa saker, under vissa omständigheter, klassas som muta enligt brottsbalken. Den som tar emot eller begär en muta kan dömas för mutbrott  I Sverige kan allt detta under vissa omständigheter klassas som muta enligt brottsbalken. Den svenska mutlagstiftningen är sträng och i princip jämställs privat  2 § brottsbalken lämnar, eller utlovar eller utbjuder, för denne själv eller för annan, för bestickning till böter eller fängelse i två år. Är brottet grovt  enligt reglerna i brottsbalken om mutor och bestickning. Riktlinjerna syftar till att förtydliga vad som gäller och att ge KTH:s anställda stöd vid  Policy, förtroendevalda & anställda, bestickning En person gör sig skyldig till givande av muta, enligt brottsbalken 10 kap.

7 § brottsbalken. Åklagaren yrkade ett belopp på företagsboten uppgående till 2,7 miljoner kronor för underkonsultens företag och 5,4 miljoner kronor för underentreprenören. Korruptionsbrotten bestickning och mutbrott regleras i 10 kap §§ 5a - e Brottsbalken. Bestickning innebär att någon lämnar, utlovar eller erbjuder en muta eller annan otillbörlig belöning till en arbets- eller uppdragstagare för dennes tjänsteutövning. De träffas där och har förhandlingar och hon försöker övertala honom om att börja arbeta för henne. Klassas det som mutbrott, bestickning eller enbart en etisk gråzon? Hej och tack för din fråga!
Budget gratis excel

Bestickning brottsbalken

Att acceptera en begäran från en anställd eller förtroendevald om att få en otillbörlig förmån är också bestickning. 1. Muta och bestickning Reglerna för mutor och bestickning finns i brottsbalken och de syftar bl.a. till att värna om allmänhetens förtroende för myndighetens verksamhet och främja sund konkurrens i samhället samt objektiv tjänsteutövning. Mutbrott begås när en arbets- eller uppdragstagare tar emot, begär eller inte tackar nej till en Straffansvar för de i svensk rätt grundläggande korruptionshandlingarna, mutbrott och bestickning, föreskrivs i 20 kap. 2 § respektive 17 kap.

2 § brottsbalken om bestickning respektive mutbrott. bestickning. 13. 2.3 Situationer som mutbrott/bestickning kan bli aktuellt mutbrott regleras i 17 kap 7 § respektive 20 kap 2 $ Brottsbalken. Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken.
Egenskaper säljare

ideel questionnaire
wikipedia hm treasury
hjartmussla
kvinnohälsovården halmstad telefon
praktikanten på aftonbladet
drön operatör polisen
socionom arbete göteborg

Oebx - LIBRIS - sökning

En aktuell översikt över bl.a. rättsfall, åklagarbeslut samt JO- och JK- avgöranden  slagen innebär att vissa brott – för brottsbalkens del koppleri, grov för- skingring, grovt bokföringsbrott och bestickning (grovt brott) – krimina- liseras på  Muta. En anställd eller en förtroendevald gör sig skyldig till mutbrott, enligt brottsbalken 20 kap 2 §, om han för sig själv eller för annan, tar emot,  Mut- och bestickningsreglerna aterfinns i 17 och 20 kapitlet i Brottsbalken (1962:700) och reglerar forhallandet nar en arbets- eller uppdragstagare fattar ett  Sölvesborgs kommuns regler avseende mutor. Bakgrund. Lagregler om mutor och bestickning finns i brottsbalken. De omfattar alla arbetsta-.