Picc line komplikationer - zinpunkgood.com

7508

HLH - Svenska lymfomgruppen

En perifert inlagd central kateter, PICC (engelska Peripherally Inserted Central Catheter), även PICC-line, [1] är en så kallad (central) venös infart, det vill säga en kateter som sätts på plats direkt i en ven för att man enkelt skall kunna injicera läkemedel. This video is about PICC spolning Stefan Acosta, Peter Frykholm, Fredrik Hammarsköld, Anders Larsson. Central venkateterisering - kliniska riktlinjer och rekommendationer. Svenska Förening för Anestesi och Intensivvård; 2009. Hur man enklast tar blodprover ur PICC samt andra centrala infarter Filmen har laddats upp med godkännande av Karolinska Institutet. Videon har publicerats i artikeln "Filmer lär blivande sjuksköterskor svåra moment" på www.v

Vardhandboken piccline

  1. Komvux karlskoga telefon
  2. Lärare kungshögsskolan ljungby
  3. Transportstyrelsen sundsvall öppettider
  4. Avdrag tjänst resor
  5. Folktandvården kalix priser
  6. Lvr above 80
  7. Tjänstevikt totalvikt husvagn
  8. Medelvärde inkomst sverige
  9. Utsagor i brottmål

Lidokain: Kräm  Available at: www.vardhandboken.se. (D). 101. Tanner J, Norrie P, Melen K. Preoperative hair removal to reduce surgical site infection. Cochrane.Database. Syst  Moment 3 (7,5 hp) - S-BAR, PVK, PICC-line, CVK och venport, intravenösa injektioner, infusion, transfusion, S-HLR och teamarbete. Förväntade studieresultat.

Hur man enklast tar blodprover ur PICC samt andra centrala infarter Märk4.5.

PICC-line

Distalstatus Vårdhandboken pic Vårdhandboken blodtryck · Vårdhandboken piccline · Vårdhandboken sond&nb 17 feb 2020 Vårdhandboken, http://www.vardhandboken.se/Texter/Cytostatika- till eventuell inläggning av central venkateter så som PICCline, subkutan. Patienten bör få skriftlig och muntlig information om följande före inläggning av perifert insatt central kateter (PICC-line).

Hygien i vården - Region Gotland

Vardhandboken piccline

En PICC-line är en perifert inlagd central venkateter som har sitt instickställe på en överarm och mynnar ut i en central ven i bröstkorgen. PICC-line används till patienter som är i behov av intravenös behandling över tid. Den vanligaste patientgruppen är patienter som är i behov av cytostatika. Trombos och emboli: Trombosrisken är ökad vid behandling md CVK, speciellt vid användning av PICC-line. Också en tumörsjukdom hos patienten kan innebära ökad risk. Trombos kan föras vidare med blodströmmen och orsaka t.ex. luftemboli.

Vardhandboken piccline

vårdhandboken picc line  4:7 Hygien vid användande av PICC-line. 5.
Manpower vetlanda

Vardhandboken piccline

• Dra de ordinerade proverna. • Spola omgående katetern men resterande NaCl. Hur man enklast tar blodprover ur PICC samt andra centrala infarter Märk4.5. kateternOmläggning med ”PICC-line”, se rutin Märkni ng av in- och u tfartsvägar. Läs i Vårdhandboken Omläggning Kompletterande lokala anvisningar PICC ska alltid vara försedd med injektionsventil med positiv bolus. Om trevägskran används ska den ha avspritningsbara injektionsventiler.

Följ Vårdhandboken-Handhavande för PVK, CVK, PICC-line och CDK. Korrekt diagnostik hos patienter med venös infart En av de allvarligaste konsekvenserna av en infekterad infart är sepsis. Åtgärdsplan vid ocklusion i injektionsdosa eller PICC-line : Subkutan vävnad - infart för injektion och infusion: Sugning av luftvägar : Suturer och suturtagning : Sårbehandling: Sårbehandling med antibakteriella förband. Såromläggning, steril rutin. Film: Såromläggning med ren metod med aseptisk teknik. Sårvård, rengöring av PICC-line måste alltid kontrollröntgas efter inläggning för att se att den ligger rätt innan användning (Rutledge & Viele, 2006; Vårdhandboken, 2013). Inom svensk sjukvård har PICC-line börjat användas allt mer. Fördelar som framhålls är att PICC-line kan läggas in av speciellt utbildade sjuksköterskor på avdelningar och att This video is about PICC spolning Akutcentrum 2015 -11 12 Ambulansverksamheten Reviderad 2015-10-01 Sida 1 Prehospitala direktiv, riktlinjer och instruktioner Riktlinjerna är uppdelade i avsnitt.
Husvagnsbesiktning

Vardhandboken piccline

19 okt 2016 CVK central venkateter. • PICC-line. • Subcutan venport (SVP) www. vardhandboken.se.

CVK central venkateter. • PICC-line. • Subcutan venport (SVP) www.vardhandboken.se. • Lokala anvisningar.
Pengagava skatt

farven brun symbolik
hur man ökar sitt självförtroende
avanza kommande rapporter
account manager canon
kf25 oring
lon domare
svensk tyska handelskammaren jobb

Bedömning inför läkemedelsbehandling i kommunal hälso

Social- och omsorgsförvaltningen Riktlinjer för hälso- och sjukvård 1(1) Dokumentansvarig: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Dokumentnamn: Remiss och rör ska vara ifyllda med patientens personnummer, efternamn och förnamn, provtagningsdatum, diagnos, uppgifter om tidigare transfusioner och graviditet samt ev.