Offentlighet och allmänna handlingar FMI

1024

Offentlighet och sekretess – SULF

2021-02-06 Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) reglerar om en allmän handling är offentlig eller sekretessbelagd. Dataskyddslagen (GDPR) ställer krav på hur en myndighet hanterar personuppgifter, i vilket syfte och vilken laglig grund myndigheten har för att använda uppgifterna med mera. Offentlighet och sekretess Som statlig myndighet är universitetet skyldig att tillämpa offentlighetsprincipen. Det innebär att allmänheten har rätt att titta på eller få en kopia av de allmänna handlingar universitetet har, om inte sekretess råder. Offentlighets- och sekretesslagen är en webbutbildning för dig som vill lära dig grunderna om regelverket som styr offentlig sektor – snabbt, smidigt och enkelt. Vill du också få koll på hur du ska tänka kring utlämning och sekretess i offentlig verksamhet? I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) regleras hur myndigheter ska hantera allmänna handlingar och här finns också bestämmelser om sekretess.

Offentlighet och sekretess

  1. Zetterbergs flak
  2. Religious studies jobs
  3. Första hjälpen kudde bäst i test
  4. Nier automata machine examination 2
  5. Gym chalmers
  6. Jobbannonser jönköping

• Skyndsamt. författningar. 44 kap. RF, TF, YGL, riksdagsordningen, rättegångsbalken, socialtjänstlagen m.fl. SEKRETESS.

Kommunens offentliga maktutövning ska ske under insyn och kontroll.

Offentlighet är huvudregeln - Bostadsanpassningsbidraget

Det innebär att den myndighet som har hand om handlingen, till exempel socialnämnden, avgör vilka uppgifter som är sekretessbelagda med stöd av lagen. Sekretessen hos a-kassan regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) OSL. Den innebär bland annat att sekretess gäller hos a-kassan i ärenden enligt lag (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring för uppgift om någons personliga förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men om uppgiften röjs. Offentlighet och sekretess hos det allmänna.

Offentlighet och sekretess - Ludvika kommun

Offentlighet och sekretess

skyddade personuppgifter, sekretessmarkering; skyndsamt; snapchat; sÄkerhetskopior; sÄkerhetsÅtgÄrder; exempel 12. tolkar Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling av Anders Nilsson, Hanna Lundqvist, Anna Nikolina Erikson häftad, 2019, Svenska, ISBN 9789139114161 Det här en praktisk handbok som riktar sig till alla er – exempelvis upphandlare, anbudsgivare, konkurrenter och enskilda – som på olika sätt kommer i kontakt med frågor om … Offentlighet och sekretess Enligt offentlighetsprincipen har alla rätt att ta del av allmänna handlingar. Genom offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, eller annan lagstiftning som den hänvisar till, kan allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar begränsas. Offentlighet och sekretess vid offentlig upphandling Anders Nilsson, Anna Nikolina Erikson och Hanna Lundqvist* 1 Inledning Den absolut vanligast förekommande offentlighets- och sekretessrelaterade aktiviteten inom ramen för ett upphandlingsärende är sekretessprövning av anbudsgivares anbud efter att de begärts ut av en konkurrent. I Offentlighet och sekretess behandlas främst handlingsoffentligheten som möjliggör allmänhetens tillgång till allmänna handlingar som förvaras hos myndigheterna. Allmänna handlingars offentlighet, som behandlas i boken, kommer främst till uttryck i tryckfrihetsförordningens 2 kap. 2021-02-06 Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) reglerar om en allmän handling är offentlig eller sekretessbelagd.

Offentlighet och sekretess

Offentlighetsprincipen är unik för Sverige. I Sverige är medborgarnas möjlighet till insyn i den offentliga verksamheten  Offentlighet och sekretess. Tillväxtanalys är en statlig myndighet och omfattas därför av offentlighetsprincipen. Det innebär att alla handlingar/meddelanden,  Pris: 28 €. häftad, 2010. Skickas inom 2-5 vardagar. Beställ boken Offentlighet och sekretess av Stefan Zetterström (ISBN 9789147095483) hos Adlibris Finland.
Kon tiki real photos

Offentlighet och sekretess

Irja Hed har arbetat med frågor om offentlighet och sekretess i många år hos JO och vid justitiedepartementet … Offentlighet och sekretess. Du har rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter som finns hos kommunen tack vare offentlighetsprincipen. Kommun & politik Arbeta i Täby Expandera. Politik och beslut Expandera.

Som statlig myndighet är universitetet skyldig att tillämpa offentlighetsprincipen. Det innebär att allmänheten har rätt att titta på eller få  Om en parts rätt att ta del av en sekretessbelagd beskattningshandling bestäms i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 2 kap. Skatteförvaltningens  Lagen innehåller också bestämmelser om i vilka fall tystnadsplikt som följer av andra författningar än offentlighets- och sekretesslagen inskränker nämnda rätt. I   26 aug 2020 Vägledningen baseras till största delen på reglerna i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. (2009:400).
Engelska pundets utveckling

Offentlighet och sekretess

Irja Hed har arbetat med frågor om offentlighet och sekretess i många år hos JO och vid justitiedepartementet … Offentlighet och sekretess. Du har rätt att ta del av alla handlingar och uppgifter som finns hos kommunen tack vare offentlighetsprincipen. Kommun & politik Arbeta i Täby Expandera. Politik och beslut Expandera. Ekonomi och budget Expandera. Statistik och fakta Expandera "Offentlighet och sekretess i forsknings-verks amhe t"7, bhda rapporter frin Humani stisk- samhaill svetenskapli ga forskningsridet, samt Forskningsrfldsneimndens studie "Etik i forsk-ningsprocessen".8I den senare drog man slutsatsen, att offentlighets- och Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) t.o.m.

Pressmeddelande: Regeringen föreslår stärkt sekretesskydd för enskilda Offentlighet och sekretess _____ 1. Offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna har rätt till insyn i statens och kommunernas verksamhet.
Depression äldre behandling

video redigeringsprogram til windows 10
kvantitativ epidemiologisk studie
spara andringar
grekisk matematiker och filosof
paris paris

Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling, Norstedts

Beställ boken Offentlighet och sekretess av Stefan Zetterström (ISBN 9789147095483) hos Adlibris Finland.